arkitektur, kunst og design kurserne

SKOLEN

MODUS er en aftenskole for alle, der har interesse og lyst til at arbejde med arkitektur, kunst og design. Kurserne er også vigtige som forberedelse til arkitekt-, kunst- og designskolerne i Danmark og i udlandet. Skolens undervisere har stor undervisningserfaring fra Kunstakademiets Arkitektskole samt fra flere kunstskoler.

Vi bruger de rum som vi omgiver os med som motiv, men også som afsæt til at transformere og omsætte tegning og formstudier til eget personligt udtryk.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle arbejde, det er derfor muligt at følge studiet uanset forudsætninger.

 

 

Forberedende skole, arkitektur, kunst, design

METODE

MODUS operandi betyder 'måde at arbejde på'. Vi lægger vægt på at udvikle den kreative proces. Vi arbejder med form og tegneøvelser, der udfordrer vanetænkningen. At kunne se, omsætte og transformere materiale og idéer gennem forskellige tegneøvelser og studier, er essentielt for at arbejde med arkitektur, kunst og design. At arbejde undersøgende, analytisk og eksperimenterende med arkitektur, kunst og design giver dig mulighed for at tilegne et grundlæggende redskab til at udvikle og opbygge kunstneriske projekter. 

 

hjemmeopgave og optagelsesprøve fra arkitekt- og designskolerne

OPGAVER

Kurserne er tilrettelagt som en sammenhængende serie af opgaveforløb og øvelser. Der vil på kurserne blive arbejdet med forskellige grundlæggende form- og tegneøvelser med fokus på at aflæse rumlige forhold og omsætte disse i tegning og model. 

Opgaverne har fokus på evnen til at omsætte og transformere materialet og dermed udvikle et redskab til at løse en hjemmeopgave og optagelsesprøve, som er en forudsætning for at blive optaget på arkitekt- og designskolerne.