tegning tegnekurset

FORÅRSKURSUS: 

Fokus rettet mod optagelsesprøven til arkitektskolen

På kurset vil du møde øvelser, der udfordrer og styrker din evne til at arbejde undersøgende med rum-, form- og tegneøvelser. Du vil gennem kurset skærpe din evne til at kunne se, omsætte og transformere materiale og idéer gennem forskellige tegneøvelser og modelstudier.

Kurset giver dig dermed et vigtigt redskab til at kunne løse arkitektskolernes optagelsesprøve. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger, kun lyst og engagement.

9. april. - 1. maj 2019

Tirsdage og onsdage  kl. 17.30 - 21.30

8 kursusgange

Pris: 4200 kr. inklusiv materialer 

hjemmeopgave fra Arkitektskolen, arkitekt- og designskolen, tegneøvelser Arkitekturkurset designkurset

EFTERÅRSKURSUS: 

Tegningen som fokus

At lære at tegne, giver dig et grundlæggende redskab til at kunne omsætte og udvikle rumlige og kunstneriske projekter. På efterårskurset beskæftiger vi os primært med tegningen. Der gives indsigt i og viden om analytisk tegning, opmåling, frihåndstegning og projektionstegning. Tegninger giver ikke altid svar, men kan også bruges til at stille nye spørgsmål omkring det, vi ser og oplever.

Der kræves ingen særlige forudsætninger, kun lyst og engagement.

Tegnekurset giver dig et vigtigt redskab til at søge ind på arkitekt-, kunst- og designskolerne i Danmark og i udlandet. 

17. Sep. - 19. Nov. 2018 

Tirsdage kl 17.30 - 21.30

10 kursusgange

Pris: 5.500 kr.

optagelsesprøve fra Arkitektskolen  arkitekturkurset designkurset

VINTERKURSUS:

Fokus rettet mod optagelsesforløb til arkitekt- og designskolerne

Gennem kurset vil du møde øvelser, der udfordrer din evne til at kunne se, omsætte og transformere materiale og idéer gennem forskellige tegneøvelser og formstudier. Vi arbejder på kurset med rumlige modelstudier, hvor vi arbejder med både tegning og model. Vi går fra den løse skitse til det præcise og konstruerede udsagn.

Kurset giver dig dermed et vigtigt redskab til at søge ind på arkitekt-, kunst- og designskolerne i Danmark og i udlandet. 

Der kræves ingen særlige forudsætninger, kun lyst og engagement.

07. Jan. - 11. Marts 2019 Fuldt booket

Mandage Kl. 17.30 - 21.30.

10 kursusgange

Pris: 5.200 kr. inklusiv materialer 

08. Jan. - 12. Marts 2019  Fuldt booket

Tirsdage Kl. 17.30 - 21.30.

10 kursusgange

Pris: 5.500 kr.